วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา


ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา
สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการจะทำอะไรก็ให้ทบทวนดูความสามารถตนเองก่อน ต่อมาประโยคนี้เริ่่มไปใช้ในกรณีเป็นคำดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่า มักใช้ดูถูกผู้ชายที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าที่ไปชอบหญิงที่มีฐานะดีกว่า

ที่มาของสํานวน –
http://www.suphasitthai.com/


สํา) ก. ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว.

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ตักน้ำใส่กะโหลก-ชะโงกดูเงา

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

งมเข็มในมหาสมุทร

งมเข็มในมหาสมุทร(สํา) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทํากิจที่สําเร็จได้ยาก. http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3 http://www.youtube.com/watch?v=7uuplR7mmRI

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บาตรแตกสาแหรกขาด

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้นการที่เรามีความพยายามสู้และอดทน ไม่ย่อท้อ เราก็จะพบกับความสำเร็จสักวันหนึ่ง

คางคกขึ้นวอ

คางคกขึ้นวอคนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัว

คอตก

คอตกผิดหวังอย่างแรง