วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กงเกวียนกำเกวียน

ความหมาย

(สํา) ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทําแก่เขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนกําเกวียน.

ปากว่าตาขยิบ.

 


ปากว่าตาขยิบ เป็นสำนวนเปรียบเทียบ

หมายถึง

การพูดอย่างหนึ่ง แต่ทำหรือให้คนอื่นทำอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกับที่พูด.

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่มโพธิ์ร่มไทร
ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ร่มโพธิ์ร่มไทร (น. )
ที่พึ่ง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ
เช่น พ่อแม่เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทร

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หนามยอกอก

หนามยอกอก


หมายถึง


คนหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่ทำให้เมื่อนึกถึงแล้ว


รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงใจอยู่ในอกตลอดเวลา

แกว่งเท้าหาเสี้ยนแกว่งเท้าหาเสี้ยน : หมายถึงคนที่ชอบทำอะไรเป็นการสอดแทรก

เข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นเข้า จนกระทั้งกลาย

เป็นเรื่องกับตัวเองจนได้เสมอ

 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เขียนเสือให้วัวกลัว


 
 
"เขียนเสือให้วัวกลัว". หมายถึง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม
.

“ตาบอดคลำช้าง”

“ตาบอดคลำช้าง”
เป็นสำนวนไทย หมายถึงเรื่องๆ เดียว แต่ว่ามีคนรู้กันหลายคน
 โดยแต่ละคนนั้นรู้กันคนละด้าน หรือรู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่อง
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กวนน้ำให้ขุ่น


กวน ตะกอนสงบแล้ว
 
กลับมา
น้ำ ขุ่นคลักอีกครา
 
สุดใช้
ให้ คนตัดปัญหา
 
เหตุแห่ง เคืองนา
ขุ่น ข่มจิตสงบไว้
 
อย่าได้ฟื้นความ


http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/thai04/01/Untitled-15.html