วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

งมเข็มในมหาสมุทร

งมเข็มในมหาสมุทร(สํา) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทํากิจที่สําเร็จได้ยาก. http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3 http://www.youtube.com/watch?v=7uuplR7mmRI

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บาตรแตกสาแหรกขาด

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้นการที่เรามีความพยายามสู้และอดทน ไม่ย่อท้อ เราก็จะพบกับความสำเร็จสักวันหนึ่ง

คางคกขึ้นวอ

คางคกขึ้นวอคนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัว

คอตก

คอตกผิดหวังอย่างแรง

ตีตนก่อนไข้

"ตีตนก่อนไข้"
หมายถึง หวาดกลัวไปก่อนที่จะมีอันตราย

http://www.คําพังเพย.com/2012/07/blog-post_5022.html

ตีงูให้กากิน

ตีงูให้กากิน

หมายถึง การลงทุนลงแรงทำอะไรขึ้นอย่างโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เปรียบเหมือนตีงูซึ่งต้องใช้ความกล้าหรือกำลังเล่นงานงู แต่ครั้นพองูตายแล้วก็เอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ต้องทิ้งหรือปล่อยให้กามาจิกกินเอาตามสบาย กา หรือ อีกา ในสมัยก่อนได้เห็นกันมาก จึงมักจะเอามาผูกเป็นสำนวนพังเพยอยู่ด้วยเสมอ เช่น ” กาหน้าดำ เขาจำหน้าได้ ” ” กาคาบพริก ” หรือ ” สาวไส้ให้กากิน ” เป็นต้น.

http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
ความหมาย(สํา) ว. ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วนแต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง, ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด.

http://guru.sanook.com
http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน/ก/

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัวพันหลัก

วัวพันหลัก เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปั้นน้ำเป็นตัว

 สำนวน : ปั้นน้ำเป็นตัว ความหมาย : ความ หมาย ปั้น ในที่นี้คือการแต่งให้เป็นรูปต่างๆ

ปั้นน้ำเป็นตัว หมายถึง โกหก สร้างเรื่องโดยไม่มีมูลความจริง. น้อยหรืออีเฒ่าเจ้าความคิด ทุจริตอิจฉาขาย หน้าผัว. เสกสรรปั้นน้ำเป็นตัว เอออะไรไม่กลัวเขานินทา.

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เข็นครกขึ้นภูเขา

 เข็นครกขึ้นภูเขา. หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

เข็นครกขึ้นภูเขา - legendnews.net

www.legendnews.net/index.php?lay=show&ac=article&Id...93

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก
(น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด)

http://www.baanjomyut.com/library_2/idioms_proverbs_aphorism/

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ขิงก็รา ข่าก็แรง
(ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ)

กินปูนร้อนท้อง

กินปูนร้อนท้อง
(ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

ช้างเผือกเกิดในป่า

ช้างเผือกเกิดในป่า

 ผู้มีปัญญาหรือคุณความดี  แม้อยู่ชนบทไกลก็มีคนกล่าวขวัญถึง

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ำต่ำให้นอนหงาย

อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ำต่ำให้นอนหงาย “สำนวนนี้หมายถึง เป็นการเปรียบเทียบถึงความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่ อยู่สูงให้นอนคว่ำ หมายถึงผู้ที่เป็นผู้ปกครอง ผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าคนอื่นๆ ให้มองลงมายัง คนที่ต่ำกว่า ให้เอาใจใส่ดูแลคนที่ต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่า อยู่ต่ำให้นอนหงายก็คือ คนที่อยู่ภายใต้อำนาจ เป็นผู้ถูกปกครอง เป็นคนที่ไม่มียศมีศักดิ์ หรือมีน้อยกว่า ให้ระวังยำเกรงบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลาย ระวังอย่าไปทำความขุ่นเคืองเข้า อาจเป็นอันตราย” http://www.สํานวนพังเพย.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B3-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A2

กรวดน้ำคว่ำขัน

กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย กรวดน้ำอุทิศให้ บอกลา น้ำจิตคิดเคืองมา ก่อนนี้ คว่ำขันตัดสัญญา นาพ่อ ขันคว่ำบอกความชี้ เลิกแล้วมิหวน http://www.classifiedthai.com/content.php?article=17794

ควํ่าบาตร

ควํ่าบาตร แปลว่า วิธีการทำโทษของพระ http://www.classifiedthai.com/content.php?article=11531

เกลือเป็นหนอน

เกลือเป็นหนอน แปลว่า คนภายในบ้านไม่ซื่อตรง http://www.classifiedthai.com/content.php?article=11531

เค็มอย่างเกลือ

เค็มอย่างเกลือ แปลว่า ไม่ยอม เสียเปรียบใคร https://www.google.co.th/#hl=th&gs_rn=7&gs_ri=psy-ab&tok=eWrBm5N81V3IWAXaB1kk-g&pq=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&cp=12&gs_id=1q&xhr=t&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD+&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44011176,d.bmk&fp=f056bc8167fbe397&biw=1093&bih=474

ใกล้เกลือกินด่าง

ใกล้เกลือกินด่าง : หมายความว่า สิ่งที่หาได้ง่ายหรืออยู่ใกล้ไม่เอา กลับไปเอาสิ่งที่อยู่ไกลหรือหายากเปรียบได้ว่าเกลือหาง่ายกว่าด่าง ความหมายอีกทางหนึ่งหมายถึงว่าอยู่ใกล้กับของดีแท้ ๆ แต่ไม่ได้รับเพราะกลับไปคว้าเอาของที่ดี หรือมีราคาด้อยกว่าคือด่างซึ่งมีรสกร่อยหรืออ่อนเค็มกว่าเกลือ http://siamtower.com/supasit/

พิมเสนแลกกับเกลือ

หมายความว่า ยอมลดตัวเองไปทำในสิ่งที่ต่ำกว่า หรือไม่คู่ควรกัน ความหมายของ ” พิมเสน ” ย่อมมีราคากว่า ” เกลือ ” การทำตนเองให้มีราคาตัวของตนตกต่ำลงไปก็เท่ากับว่า เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ. http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD

เกลือจิ้มเกลือ

เกลือจิ้มเกลือ แปลว่า แปลว่าอะไร หมายถึง เกลือจิ้มเกลือ ว ไม่ ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน น คนเค็มต่อคนเค็มมาพบกั เกลือจิ้มเกลือ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ให้ดูเยี่ยงกาให้ดูเยี่ยงกา ครวญคร่ำร่ำหา ทั้งห้าพุทธองค์

เมื่อใกล้มรณา ชีวาปลดปลง ตั้งอารมณ์ลง

รักองค์พุทโธ

http://www.gotoknow.org/posts/435566

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปากคนยาวกว่าปากกา


ปากคนยาวกว่าปากกา หมายถึงปากคนเรานั้นพูดหรือเล่าลือออกไปได้ไกล ถึงแม้ความจริงปากคนเราจะยื่นน้อยกว่าปากของกาก็ตาม แต่การพูดอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ไปได้ยาวกว่าปากกาอีกมาก. http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดาบสองคม

ดาบสองคม หมายถึง มีทั้งโทษและคุณ อาจดี อาจเสียก็ได้


http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1245

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556