วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ำต่ำให้นอนหงาย

อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ำต่ำให้นอนหงาย “สำนวนนี้หมายถึง เป็นการเปรียบเทียบถึงความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่ อยู่สูงให้นอนคว่ำ หมายถึงผู้ที่เป็นผู้ปกครอง ผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าคนอื่นๆ ให้มองลงมายัง คนที่ต่ำกว่า ให้เอาใจใส่ดูแลคนที่ต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่า อยู่ต่ำให้นอนหงายก็คือ คนที่อยู่ภายใต้อำนาจ เป็นผู้ถูกปกครอง เป็นคนที่ไม่มียศมีศักดิ์ หรือมีน้อยกว่า ให้ระวังยำเกรงบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลาย ระวังอย่าไปทำความขุ่นเคืองเข้า อาจเป็นอันตราย” http://www.สํานวนพังเพย.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B3-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น