วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิมเสนแลกกับเกลือ

หมายความว่า ยอมลดตัวเองไปทำในสิ่งที่ต่ำกว่า หรือไม่คู่ควรกัน ความหมายของ ” พิมเสน ” ย่อมมีราคากว่า ” เกลือ ” การทำตนเองให้มีราคาตัวของตนตกต่ำลงไปก็เท่ากับว่า เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ. http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น