วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ให้ดูเยี่ยงกาให้ดูเยี่ยงกา ครวญคร่ำร่ำหา ทั้งห้าพุทธองค์

เมื่อใกล้มรณา ชีวาปลดปลง ตั้งอารมณ์ลง

รักองค์พุทโธ

http://www.gotoknow.org/posts/435566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น