วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา


ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา
สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการจะทำอะไรก็ให้ทบทวนดูความสามารถตนเองก่อน ต่อมาประโยคนี้เริ่่มไปใช้ในกรณีเป็นคำดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่า มักใช้ดูถูกผู้ชายที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าที่ไปชอบหญิงที่มีฐานะดีกว่า

ที่มาของสํานวน –
http://www.suphasitthai.com/


สํา) ก. ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว.

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ตักน้ำใส่กะโหลก-ชะโงกดูเงา