วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

งมเข็มในมหาสมุทร

งมเข็มในมหาสมุทร(สํา) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทํากิจที่สําเร็จได้ยาก. http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3 http://www.youtube.com/watch?v=7uuplR7mmRI