วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
พิมเสน

พิมเสน ๑
ความหมาย

น. ชื่อสารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทํายา ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากไม้ต้นชนิด Dryobalanops aromatica C.E. Gaertn. ในวงศ์ Dipterocarpaceae, จากไม้พุ่มชนิด Blumea balsamifera DC. ในวงศ์ Compositae, ที่ได้จากการสังเคราะห์เรียก พิมเสนหุง.


พิมเสน ๒
ความหมาย

น. (๑) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dryobalanops aromatica C.E. Gaertn. ในวงศ์ Dipterocarpaceae มีเกล็ดพิมเสนอยู่ในเนื้อไม้. (๒) ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Pogostemon cablin (Blanco) Benth. ในวงศ์ Labiatae ใบออกตรงข้ามกัน ขอบใบจัก ขยี้แล้วมีกลิ่นหอม ใช้กลั่นให้นํ้ามันหอมระเหยซึ่งใช้แต่งกลิ่นและดับกลิ่นตัว. (๓) ชื่อมะม่วงหลายพันธุ์ของชนิด Mangifera indica L. พันธุ์หนึ่ง เมื่อดิบมีรสเปรี้ยว สุกแล้วหวาน, พันธุ์ที่แก่แล้วมีรสมัน เรียก พิมเสนมัน.

เกลือ
ความหมาย

[เกฺลือ] น. วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล, เกลือสมุทร ก็เรียก; (วิทยา) สารประกอบซึ่งประกอบด้วยโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะกับอนุมูลกรด.

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทำนาบนหลังคน

ได้ทีขี่แพะไล่

หนีเสือปะจระเข้

ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด

คนตายขายคนเป็น

กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เกลือเป็นหนอน

 เกลือเป็นหนอน
เป็นสำนวนหรือคำพังเพย
หมายถึง...
คนที่เราเคยไว้เนื้อเชื่อใจ
กลับมาทรยศหักหลังเรา                                                       ข้อมูลจากคุณ : threeS - [ 29 ก.ย. 50 16:37:22

ไม้ใกล้ฝั่ง

เปรียบกับคนชราที่นับวันจะใกล้ความมรณา