วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม้ใกล้ฝั่ง

เปรียบกับคนชราที่นับวันจะใกล้ความมรณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น