วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปากคนยาวกว่าปากกา


ปากคนยาวกว่าปากกา หมายถึงปากคนเรานั้นพูดหรือเล่าลือออกไปได้ไกล ถึงแม้ความจริงปากคนเราจะยื่นน้อยกว่าปากของกาก็ตาม แต่การพูดอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ไปได้ยาวกว่าปากกาอีกมาก. http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดาบสองคม

ดาบสองคม หมายถึง มีทั้งโทษและคุณ อาจดี อาจเสียก็ได้


http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1245