วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บาตรแตกสาแหรกขาด

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้นการที่เรามีความพยายามสู้และอดทน ไม่ย่อท้อ เราก็จะพบกับความสำเร็จสักวันหนึ่ง

คางคกขึ้นวอ

คางคกขึ้นวอคนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัว

คอตก

คอตกผิดหวังอย่างแรง

ตีตนก่อนไข้

"ตีตนก่อนไข้"
หมายถึง หวาดกลัวไปก่อนที่จะมีอันตราย

http://www.คําพังเพย.com/2012/07/blog-post_5022.html

ตีงูให้กากิน

ตีงูให้กากิน

หมายถึง การลงทุนลงแรงทำอะไรขึ้นอย่างโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เปรียบเหมือนตีงูซึ่งต้องใช้ความกล้าหรือกำลังเล่นงานงู แต่ครั้นพองูตายแล้วก็เอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ต้องทิ้งหรือปล่อยให้กามาจิกกินเอาตามสบาย กา หรือ อีกา ในสมัยก่อนได้เห็นกันมาก จึงมักจะเอามาผูกเป็นสำนวนพังเพยอยู่ด้วยเสมอ เช่น ” กาหน้าดำ เขาจำหน้าได้ ” ” กาคาบพริก ” หรือ ” สาวไส้ให้กากิน ” เป็นต้น.

http://www.suphasitthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
ความหมาย(สํา) ว. ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วนแต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง, ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด.

http://guru.sanook.com
http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน/ก/

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัวพันหลัก

วัวพันหลัก เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปั้นน้ำเป็นตัว

 สำนวน : ปั้นน้ำเป็นตัว ความหมาย : ความ หมาย ปั้น ในที่นี้คือการแต่งให้เป็นรูปต่างๆ

ปั้นน้ำเป็นตัว หมายถึง โกหก สร้างเรื่องโดยไม่มีมูลความจริง. น้อยหรืออีเฒ่าเจ้าความคิด ทุจริตอิจฉาขาย หน้าผัว. เสกสรรปั้นน้ำเป็นตัว เอออะไรไม่กลัวเขานินทา.

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เข็นครกขึ้นภูเขา

 เข็นครกขึ้นภูเขา. หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

เข็นครกขึ้นภูเขา - legendnews.net

www.legendnews.net/index.php?lay=show&ac=article&Id...93

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก
(น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด)

http://www.baanjomyut.com/library_2/idioms_proverbs_aphorism/

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ขิงก็รา ข่าก็แรง
(ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ)

กินปูนร้อนท้อง

กินปูนร้อนท้อง
(ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ)