วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
ความหมาย(สํา) ว. ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วนแต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง, ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด.

http://guru.sanook.com
http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน/ก/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น