วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ขิงก็รา ข่าก็แรง
(ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น