วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก
(น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด)

http://www.baanjomyut.com/library_2/idioms_proverbs_aphorism/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น