วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ลูกย่อมไม่แตกต่างไปจากพ่อแม่


http://www.kanzuksa.com/moto.asp?moto=7&data=35


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น