วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แกว่งเท้าหาเสี้ยนแกว่งเท้าหาเสี้ยน : หมายถึงคนที่ชอบทำอะไรเป็นการสอดแทรก

เข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นเข้า จนกระทั้งกลาย

เป็นเรื่องกับตัวเองจนได้เสมอ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น