วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เขียนเสือให้วัวกลัว


 
 
"เขียนเสือให้วัวกลัว". หมายถึง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม




.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น