วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กงเกวียนกำเกวียน

ความหมาย

(สํา) ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทําแก่เขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนกําเกวียน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น