วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่มโพธิ์ร่มไทร
ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ร่มโพธิ์ร่มไทร (น. )
ที่พึ่ง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ
เช่น พ่อแม่เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น