วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หนามยอกอก

หนามยอกอก


หมายถึง


คนหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่ทำให้เมื่อนึกถึงแล้ว


รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงใจอยู่ในอกตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น