วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หน้าบอกบุญไม่รับ

หน้าบอกบุญไม่รับ unfriendly
หมายถึง
หน้าบอกบุญ ไม่รับ  มีสีหน้าบึ้งตึง
แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
morose sullen bad tempered บอกบุญไม่รับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น