วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ใครจะพ้นมรณาก็หาไม่อันกำเนิดเกิดมาในสากล ใครจะพ้นมรณาก็หาไม่
จงระงับดับความอาลัย ถึงโศกไปใช่ที่จะเป็นมาฯ

"อิเหนา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น