วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ใครจะไว้ใจอะไร
ใครจะไว้ใจอะไรไว้ใจเถิด แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า
หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าไว้ใจ
สามผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้
ห้ามหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย ถ้าแม้ใครประมาทอาจถึงตายฯ

"นิทานเวตาล"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น