วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถ้าไม่ไฟ ที่ไหนจะมีควันถ้าไม่ไฟ ที่ไหนจะมีควัน

เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุแน่ๆ
 
 
http://www.baanjomyut.com/library_2/idioms_proverbs_aphorism/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น