วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชักแม่น้ำทั้งห้าปัญจมหานที หมายถึง แม่น้ำใหญ่ ๕ สายในอินเดีย ได้แก่ แม่น้ำคงคา ยมุนา มหิ สรภู และอจิรวดี ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอินเดีย แม่น้ำทั้ง ๕ สายนี้มีน้ำเต็มฝั่ง ชูชกจึงได้ยกขึ้นมาเปรียบกับน้ำพระทัยของพระเวสสันดร ซึ่งเป็นที่มาของสำนวน ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง การพูดจาหว่านล้อมด้วยคำที่ไพเราะเพื่อโน้มน้าวใจผู้ที่ได้ฟังให้คล้อยตามและเห็นด้วยกับตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น