วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หาเหาใส่หัวหมายความว่า หาความลำบากมาใส่ตัวเองหรือเอา
เรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ตัวเอง.

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น